[Kể chuyện Phật giáo] Ăn trộm chuông chùa

Tống Văn đời Đường được bổ nhiệm làm tri phủ Tô Châu. Là người nổi tiếng thanh liêm, chính trực nhưng lại trọng Nho, khinh Thích. Khi về trấn nhậm Tô Châu, nghe nói sư cụ Chùa Hàn Sơn là bậc tu hành đắc đạo nhưng Tống Văn không tin. Ông lý luận rằng: Tụng kinh gõ mõ, lóc cóc leng keng ai…

View More [Kể chuyện Phật giáo] Ăn trộm chuông chùa

Kinh Di Lặc Độ Thế

Đức Phật truyền rằng: Dám khuyên đại chúng nghe cho kĩ Ăn chay niệm Phật khỏi tai nàn Gái trai chẳng tin lợi Phật dạy Ấy rồi nguy hiểm thấy vua Diêm Ngày nay, ai có kinh này để tụng niệm sẽ giúp cho gia…

View More Kinh Di Lặc Độ Thế