Kinh Di Lặc Độ Thế

Đức Phật truyền rằng: Dám khuyên đại chúng nghe cho kĩ Ăn chay niệm Phật khỏi tai nàn Gái trai chẳng tin lợi Phật dạy Ấy rồi nguy hiểm thấy vua Diêm Ngày nay, ai có kinh này để tụng niệm sẽ giúp cho gia…

View More Kinh Di Lặc Độ Thế