[Kể chuyện Phật giáo] Ăn trộm chuông chùa

Tống Văn đời Đường được bổ nhiệm làm tri phủ Tô Châu. Là người nổi tiếng thanh liêm, chính trực nhưng lại trọng Nho, khinh Thích. Khi về trấn nhậm Tô Châu, nghe nói sư cụ Chùa Hàn Sơn là bậc tu hành đắc đạo nhưng Tống Văn không tin. Ông lý luận rằng: Tụng kinh gõ mõ, lóc cóc leng keng ai…

View More [Kể chuyện Phật giáo] Ăn trộm chuông chùa